14 maja 2018

Lokal

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOKALU

  1. Korzystanie z lokalu Obwodu możliwe jest przez jednostki po wcześniejszej rezerwacji tylko i wyłącznie pod opieką wskazanego instruktora.

  2.  Rezerwację lokalu każdorazowo potwierdza biuro Obwodu

  3.  Zobowiązuje się osoby korzystające z lokalu do pozostawienia po sobie porządku (pozamiatanie podłóg, wyniesienie worka ze śmieciami jeśli jest pełny), a także lokalu w stanie nienaruszonym

  4.  Zarząd Obwodu może w uzasadnionych przypadkach wnieść o zwrot kosztów naprawy uszkodzeń, do których doszło w trakcie rezerwacji

  5.  Wstęp do pomieszczenia biura Obwodu oraz pozostałych nie udostępnionych pomieszczeń jest zabroniony, chyba że udzielono specjalnej zgody

  6.  Rezerwacja minimum 2 tyg przed. W nagłych sytuacjach po kontakcie telefonicznym