14 maja 2018

Zarząd

Zarząd Obwodu

pwd. Marcin Witkowski

Przewodniczący Zarządu Obwodu

phm. Anna Kasprzak

Skarbnik Obwodu

phm. Małgorzata Romanowska

Hufcowa SHH "Wrzos"

hm. Mateusz Wojciechowski

Hufcowy SHH "Rój"

pwd. Bartosz Wieczorek

Zarządca lokalu